Techniki zarządzania personelemZbuduj dobrze funkcjonujący zespółOdnieś sukces pracując w grupie
delegowanie pracownika

Coaching handlowy

Zdobywanie doświadczenia jest cenne dla każdego z nas, ponieważ przyczynia się do zdobywania o wiele większych możliwości zawodowych. W celu prowadzenia szkoleń na wysokim poziomie został utworzony tak zwany coaching handlowy, do którego zapraszani są niemalże wszyscy uczestnicy rynku gospodarczego

Read More
praca za granicą

Podnoszenie kwalifikacji

W dobie gdy tak wielu ludzi, a co gorsza ludzi młodych i wykształconych wciąż pozostaje bez pracy konieczne jest sięgnięcie ku środkom zaradczym. Takimi środkami może być agencja zatrudnienia. To pomoc w znalezieniu pracy dla każdego kto się do takiej agencji zgłosi.

Read More
Konsultacje Społeczne

Szkolenia menedżerskie

Rynek gospodarczy jest zaopatrzony w ogromną grupę specjalistów. Jedni z nich odpowiadają w danej firmie, przedsiębiorstwie, za większą grupę pracowników. Mają sposobność wyznaczania im odpowiednich zadań, jak i organizowania dla nich pracy.

Read More
Koordynacja Systemów Zabezpieczenia

Zwiększ poziom sprzedaży przez szkolenie trade marketing

Poznawanie technik i metod zarządzania produktami, które pojawiają się w sprzedaży, jak i budowanie nowych projektów marketingowych w handu detalicznym stanowi nie lada wyzwanie.

Read More

Latest Posts

konferencja biznesowa 7

Świadczenie usług w Unii Europejskiej

12 stycznia 2017 | Brak komentarzy

Głównym celem, jaki przyświecał założycielom Unii Europejskiej, była swoboda poruszania się obywateli krajów członkowskich po jej terenie i posiadanie w nich takich samych możliwości, jak inni mieszkańcy. Jednym z przykładów takich działań jest swoboda świadczenia usług, najważniejsza, ze wszystkich wynegocjowanych swobód.

Read more »
praca za granicą

Delegowanie pracowników pomiędzy krajami

18 grudnia 2016 | Brak komentarzy

Delegowanie pracowników Istnieją pewne przepisy, które umożliwiają jednej firmie oddelegowanie swoich pracowników do pracy na terenie innej firmy. Oba przedsiębiorstwa muszą mieć podpisaną specjalną umowę, a także przestrzegać specjalnych przepisów dotyczących pracowników oddelegowanych. Jest to doskonały sposób na pozyskanie siły roboczej, zwłaszcza gdy potrzebujemy pewnych i sprawdzonych pracowników. Warunkiem realizacji oddelegowania jest stosunek pracy pomiędzy […]

Read more »
european-parliament-1274765_1280

Cel działania Inicjatywy Mobilności Pracy

28 listopada 2016 | Brak komentarzy

Jednym z niedawnych pomysłów było stworzenie grupy osób, która może prowadzić dialog na temat wyjazdów zagranicznych w celach zarobkowych. Praca w dwóch krajach jest coraz częstszym zjawiskiem, które wymaga przedyskutowania wielu kluczowych kwestii. Inicjatywa.eu, czyli inaczej Inicjatywa Mobilności Pracy od trzech lat zrzesza ludzi z różnych środowisk.

Read more »
ini1

Delegacje do UE

19 października 2016 | Brak komentarzy

Pracujemy dużo i bardzo ciężko, czasami nasza praca to praca w dwóch krajach, mając zatrudnienie w Polsce zostajemy na czas nieokreślony delegowani do innego kraju UE. Delegowanie pracowników w UE odbywa się na określonych zasadach i według przepisów ogólnie panujących w całej Unii Europejskiej. Oprócz zwykłych pracowników może mieć miejsce także delegowanie zleceniobiorcy, czyli pracodawcy lub […]

Read more »
praca4

Praca za granicą

7 września 2016 | Brak komentarzy

Wśród młodych ludzi powszechne jest przekonanie, że praca w Polsce jest trudno dostępna, nieopłacalna i bardzo ciężka do znalezienia dla osób nieposiadających wykształcenia i doświadczenia zarazem. Z tego powodu coraz popularniejsze stają się migracje zarobkowe. Wielu młodych wyjeżdża tylko na pewien okres – od kilku miesięcy, do kilku lat – część zostaje na stałe. Najtrudniejsze […]

Read more »
konferencja6

Bezpieczna praca za granicą

14 sierpnia 2016 | Brak komentarzy

Obywatele naszego kraju bardzo często szukają pracy poza granicami naszego kraju. Odkąd Polska została przyjęta do Unii Europejskiej, duża liczba Polaków zdecydowała się na pozostawienie rodzin w kraju i wyjechaniu za przysłowiowym chlebem do innych krajów Unii.

Read more »
biznes3

Pracuj za granicą i zarabiaj w euro

14 lipca 2016 | Brak komentarzy

Ważnym czynnikiem decydującym o tym czy pracownik jest atrakcyjny na rynku pracy jest jego mobilność zawodowa. Obecnie coraz rzadziej pracownicy są związani tylko z jedną firmą i jej oddziałem w konkretnym mieście. Często koniecznością dla nawiązania lukratywnych kontraktów i współpracy międzynarodowej są zagraniczne podróże. Wiele firm świadczy polskie usługi w UE, w Stanach Zjednoczonych i […]

Read more »
biznes

Rozwój poprzez integrację europejską

6 czerwca 2016 | Brak komentarzy

W Polsce pojawia się coraz więcej negatywnych opinii odnośnie członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Tym nie mniej, wciąż jest tu obecnych wielu zwolenników głębszej integracji europejskiej. Nie ma bowiem wątpliwości, że członkostwo w UE daje nam wiele wymiernych korzyści. Jedną z wielu nieocenionych korzyści jest mobilność zawodowa Polaków.

Read more »
spotkanie biznesowe

Normy i prawa

1 maja 2016 | Brak komentarzy

W Unii Europejskiej działają przepisy, które umożliwiają ludziom z państw członkowskich UE wykorzystywanie prawa swobodnego poruszania się po obszarze Unii Europejskiej oraz po obszarze krajów, z którymi UE podpisała umowy o swobodzie przemieszczania się osób.

Read more »
praca za granicą

Praca za granicą

7 kwietnia 2016 | Brak komentarzy

Ludzie, którzy mieszkają i pracują w jednym państwie mogą korzystać z ochrony w zakresie zabezpieczenia społecznego w oparciu o wewnętrzne przepisy tego państwa. Przepisy te normują ich prawa i obowiązki w związku ze składkami oraz świadczeniami w ramach systemu zabezpieczenia społecznego państwa, w którym zamieszkują.

Read more »